Hoofdportaal:Geneeskunde en gezondheidszorg

Uit Wikisource

Geneeskunde en gezondheidszorg

Geneeskunde en gezondheidszorg
Geneeskunde en gezondheidszorg
Dit is een overzicht van alle op Wikisource aanwezige bronnen over geneeskunde en gezondheidszorg. Overzicht van alle hoofdportalen

Geneeskunde en gezondheidszorg; algemeen[bewerken]

Organisatie van de gezondheidszorg[bewerken]

België[bewerken]

Nederland[bewerken]

Centrale Gezondheidsraad
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Overige landen[bewerken]

Verenigd Koninkrijk

Gezondheidsrecht[bewerken]

Overige onderwerpen[bewerken]

Hierbij o.a.: Medische apparatuur; algemeen, medische research; algemeen

Geschiedenis van de geneeskunde[bewerken]

Geneeskundigen; afzonderlijk[bewerken]

Doeveren, Gualtherus van (1730-1783)
Ellama, Regnerus (fl. 1620)
Harvey, William (1578-1657)
Hooft, Carlos (1910-1980)
Noorda, G. van der
Wakkers, W.M.R

Het medisch beroep; algemeen[bewerken]

De arts; beroep en opleiding[bewerken]

Algemene ziektekunde[bewerken]

Speciale ziekten en afwijkingen[bewerken]

Neurologie - Psychiatrie[bewerken]

Neurologie[bewerken]

CVA[bewerken]

Epilepsie[bewerken]

Multiple Sclerose[bewerken]

Overige onderwerpen[bewerken]

Hierbij o.a.: Afasie, ALS (Amyotrofische laterale sclerose), CVS, hemiplegie, ME (ziekte), Syndroom van Gilles de la Tourette

Mico-cefalie
Nona (encephalitis lethargica?)

Psychiatrie; algemeen[bewerken]

Inleidingen - Hand- en leerboeken[bewerken]

Geschiedenis[bewerken]

Hierbij ook: Psychiaters; afzonderlijk die niet elders zijn onder te brengen

Sterren, Driek van der (1904-1977)

Psychopathologie - Psychiatrische ziektekunde[bewerken]

Psychosen[bewerken]

Schizofrenie[bewerken]
Bipolaire stoornissen[bewerken]
Overige psychosen[bewerken]
Grootheidswaan

Psychiatrische centra[bewerken]

Geschiedenis[bewerken]

Krankzinnigengesticht, Den Bosch
Krankzinnigengesticht, Maastricht

Psychiatrische behandelingsmethoden[bewerken]

Psychotherapie; algemeen[bewerken]

Geschiedenis[bewerken]

Individuele psychotherapie[bewerken]

Psychoanalyse als therapie[bewerken]

Gedragstherapie[bewerken]

Hierbij o.a.: Assertiviteitstraining, mindfulness als hulpmiddel om problemen op te lossen, gedrag te veranderen

Tandheelkunde[bewerken]

Alternatieve geneeskunde[bewerken]

Homeopathie – Antroposofische geneeskunde[bewerken]

Natuurgeneeswijze[bewerken]

Sebastian Kneipp

Oosterse geneeskunde[bewerken]

Spirituele geneeswijze[bewerken]

Overige onderwerpen[bewerken]

Hypnose als geneesmiddel
Magnetiseren

Revalidatie - Geneesmethoden - Geneesmiddelen[bewerken]

Volksgeneeskunde - Kwakzalverij[bewerken]

Advertentie uit de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 6 maart 1847.
Sequah Medicine Company

Farmacie - Geneesmiddelen[bewerken]

Advertentie uit De Standaard, 11 december 1934
Advertentie uit de Haagsche Courant, 11 mei 1936

Geneesmiddelen voor de behandeling van bepaalde ziekten bij de betreffende ziekten. Hierbij ook: Apotheken, geneeskruiden, narcotica, vergiften

Overige onderwerpen[bewerken]

Advertentie uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 januari 1912
Advertentie uit De Avondpost, 11 mei 1916
Advertentie uit de Arnhemsche Courant, 12 april 1937

Verpleegkunde[bewerken]

Geschiedenis - Verpleegkundigen[bewerken]

Ziekenhuiswezen[bewerken]

Geschiedenis en organisatie[bewerken]

Binnengasthuis, Amsterdam
Gemeenteziekenhuis, Den Haag
Louisahuis, Roermond
Mutsaersstichting, Venlo
Sint Johannes de Deo, Den Haag
Ziekenhuis Calvariënberg, Maastricht

Sociale verpleegkunde - Nazorg[bewerken]

Hierbij o.a.: Wit-Gele Kruis

Maatschappelijke gezondheidszorg[bewerken]

Algemeen[bewerken]

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, Rotterdam

Verzekeringsgeneeskunde - Bedrijfsgeneeskunde en -hygiëne - Arbeidsfysiologie - Beroepsziekten - Veiligheidstechniek[bewerken]

Bedrijfsongeval De Waal en Co., Amsterdam, 17 december 1892
Gezondheid in het onderwijs

Voedingsmiddelencontrole[bewerken]

Keurmeester van vee en vlees, Deventer
  • Anoniem (12 december 1913) ‘Deventer, 12 Dec.’, Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, eerste blad, [p. 2].

Voorkoming en bestrijding van ziekten; algemeen[bewerken]

Epidemieën - Quarantaine[bewerken]

Vaccinatie[bewerken]

Overige onderwerpen[bewerken]

Gezondheidcommissies
Medische politie

Milieubeheer[bewerken]

Milieuverontreiniging; algemeen[bewerken]

Waterverontreiniging[bewerken]
Luchtverontreiniging[bewerken]

Afvalproblematiek - Vuilverwijdering[bewerken]

Gemeentereiniging Amsterdam

Verslaving - Strijd tegen verdovende middelen[bewerken]

Roken[bewerken]

Alcoholisme - Drankmisbruik[bewerken]

Georganiseerde hulp bij rampen en ongevallen[bewerken]

Rode Kruis[bewerken]

Brandweer[bewerken]

Amsterdam
Maastricht, 17/18 december 1892
Rotterdam

Begrafeniswezen - Crematie[bewerken]

Advertentie uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 21 juni 1913.

Persoonlijke gezondheidszorg - Seksualiteit, huwelijk en gezin; voorlichting en ethiek[bewerken]

Lichaamsverzorging[bewerken]

Hierbij o.a.: Hoogtezon, mondhygiëne, sauna's, solaria, voetverzorging

Schoonheids- en haarverzorging[bewerken]

Seksualiteit, huwelijk en gezin; voorlichting en ethiek[bewerken]

Seksuele voorlichting[bewerken]

Seksuele ethiek en problematiek - Huwelijksethiek en -problematiek[bewerken]

Geboorteregeling[bewerken]

Zwangerschap - Bevalling - Zuigelingenzorg[bewerken]

Vroedvrouwschap


Overzicht van alle hoofdportalen

Algemeen · Filosofie · Religie · Sociale wetenschappen · Economie · Recht · Krijgswetenschap · Psychologie · Occulte wetenschappen · Opvoeding, onderwijs en vorming · Wiskunde · Natuurwetenschappen · Menskunde · Geneeskunde en gezondheidszorg · Lichaamsoefening en sport · Bord-, denk- en kansspelen · Verzamelen · Handenarbeid enz. · Huishoudkunde · Land- en tuinbouw · Jacht en visserij · Techniek · Kunst · Beeldende kunst · Muziek · Dans · Toneel · Taal- en letterkunde · Middelnederlands · Geschiedenis · Land- en volkenkunde · Lijst van auteurs