Keulemans Onze vogels 2 (1873)

Uit Wikisource
Onze vogels in huis en tuin, deel 2 (1873) door John Gerrard Keulemans

Titelpagina, inhoud

1
Onze vogels in huis en tuin, deel 2 is uitgegeven in 1873 door P.W.M.Trap te Leiden. Dit werk is in het publieke domein.
[ titel ]
 

ONZE VOGELS

IN HUIS EN TUIN,

BESCHREVEN EN AFGEBEELD

DOOR

J. G. Keulemans,

Adsistent aan 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie.

DEEL II.


LEIDEN, 1873. P.W.M. TRAP.

 
[ Inh ]

INHOUD VAN HET TWEEDE DEEL

IN SYSTEMATISCHE VOLGORDE.

 
1. De Valk. Falco communis.
2. De Torenvalk.  »  tinnunculus.
3. De Roodstaart Papegaai. Psittacus erythacus.
4. De Roode Ara. Arara macao.
5. De Koekoek. Cuculus canorus.
6. De Notenkraker. Nucifraga caryocatactes.
7. De Slagtervogel. Lanius collurio.
8. De Gierzwaluw. Gypselus muraria.
9. De Huiszwaluw. Hirundo urbica.
10. De Spechtmees of Boomklever.  Sitta caesia.
11. De Dennemees. Parus ater.
12. De Zwartkop-mees.  »  palustris.
13. De Hop. Upupa epops.
14. De Spotlijster. Mimus polyglottis.
15. De Beflijster. Turdus torquatus.
16. De Zanglijster.  »  musicus.
17. De Kramsvogel.  »  pilaris.
18. De Mistellijster.  »  viscivorus.
19. De Nachtegaal. Sylvia luscinia.
20. De Groote Karekiet. Calamodyta turdoides.
21. De Tapuit. Saxicola œnanthe.
22. De Roodborst-Tapuit.  »  rubicola.
23. Het Paapje.  »  rubetra.
24. De Roodstaart-Tuinzanger. Sylvia phoenicura.
[ Inh ]
 
25. Het Roodstaartje. Sylvia tithys.
26. De Zwartkop-zanger.  »  atricapilla.
27. De Tuinzanger.  »  hortensis.
28. De Zomerzanger.  »  trochilus.
29. De Lentezanger.  »  rufa.
30. De Boschzanger. Phyllopneuste sibilatrix.
31. De Wielewaal. Oriolus galbula.
32. De Boompieper. Anthus arboreus.
33. De Gr. Gele Kwikstaart.   Motacilla sulphurea.
34. De Boschleeuwerik. Alauda arborea.
35. De Kuifleeuwerik.  »  cristata.
36. De Sneeuwgors. Emberiza nivalis.
37. De Graauwe Gors.  »  miliaria.
38. De Rietgors.  »  schoeniclus.
39. De Ortolaan.  »  hortulana.
40. De Cirlgors.  »  cirlus.
41. De Grijze Kardinaal. Paroaria cuculata.
42. De Kruisbek. Loxia curvirostra.
43. Het Barmsijsje. Fringilla linaria.
44. Het Frijtertje.  »  montium.
45. De Kneu.  »  cannabina.
46. De Keep.  »  montifringilla.
47. De Appelvink. Coccothraustes vulgaris.
48. De Oranje wever. Euplectes flammiceps.
49. De Franciskaan.  »  ignicolor.
50. De Roodbek-wever. Ploceus sanguinolenta.
51. De Bengali. Estrelda phoenicotis.
52. Het Diamantvogeltje. Amadina Lathami.
53. Het Muskaatvogeltje.  »  punctularia.
54. Het Bandvogeltje. Munia fasciata.
55. De Rotsduif. Columba livia.
56. De Kwartel. Coturnix communis.
57. De Roode Patrijs. Perdix rubra.
58. De Oorfazant. Crossoptilon auritum.
[ Inh ]
 
59. Het Pluimhoen. Lophophorus refulgens.
60. De Witkuif-Fazant. Euplocomus albocristatus.
61. De Ringfazant. Phasianus torquatus.
62. De Paauw. Pavo cristatus.
63. De Dorkinghaan. Gallus domesticus.
64. Het Bokje. Scolopax gallinula.
65. De Goudplevier. Charadrius pluvialis.
66. De Zwaan. Cygnus olor.
67. De Paradijs-Eend.   Tadorna variegata.
68. De Casarca-Eend. Anas rutila.
69. De Zomertaling.  »  querquedula.
70. De Wintertaling.  »  crecca.