Naar inhoud springen

Apocriefe boeken/Jezus Sirach 5

Uit Wikisource

Jezus Sirach 5

Auteur Anoniem
Genre(s) Religie
Brontaal Nederlands
Datering 1906
Vertaler Adolf Visscher (1686-1746)
Bron Anoniem (1906) De apocriefe boeken. Uit de Hoogduitsche vertaling van M. Luther eertijds door Adolf Visscher in het Nederduitsch overgezet, [Amsterdam]: Nederlandsch Bijbelgenootschap, pp. 45-46. Zie Bestand:De apocriefe boeken p 045.jpg en Bestand:De apocriefe boeken p 046.jpg.
Auteursrecht Publiek domein
Het boek van Jezus Sirach
Hoofdstuk 1 · Hoofdstuk 2 · Hoofdstuk 3 · Hoofdstuk 4 · Hoofdstuk 5 · Hoofdstuk 6 · Hoofdstuk 7 · Hoofdstuk 8 · Hoofdstuk 9 · Hoofdstuk 10 · Hoofdstuk 11 · Hoofdstuk 12 · Hoofdstuk 13 · Hoofdstuk 14 · Hoofdstuk 15 · Hoofdstuk 16 · Hoofdstuk 17 · Hoofdstuk 18 · Hoofdstuk 19 · Hoofdstuk 20 · Hoofdstuk 21 · Hoofdstuk 22 · Hoofdstuk 23 · Hoofdstuk 24 · Hoofdstuk 25 · Hoofdstuk 26 · Hoofdstuk 27 · Hoofdstuk 28 · Hoofdstuk 29 · Hoofdstuk 30 · Hoofdstuk 31 · Hoofdstuk 32 · Hoofdstuk 33 · Hoofdstuk 34 · Hoofdstuk 35 · Hoofdstuk 36 · Hoofdstuk 37 · Hoofdstuk 38 · Hoofdstuk 39 · Hoofdstuk 40 · Hoofdstuk 41 · Hoofdstuk 42 · Hoofdstuk 43 · Hoofdstuk 44 · Hoofdstuk 45 · Hoofdstuk 46 · Hoofdstuk 47 · Hoofdstuk 48 · Hoofdstuk 49 · Hoofdstuk 50 · Hoofdstuk 51


[45]

[...]

HOOFDSTUK 5.

Waarschuwing tegen valsche gerustheid en tegen onvoorzichtigheid bij het spreken.

  VERLAAT u niet op uwen rijkdom, en denk niet: Ik heb genoeg voor mij.
2       Volg uwen moedwil niet, of gij al het vermogen hebt, en doe niet
3 alwat u gelust en denk niet: Wie wil het mij beletten? Want de Heer,


[46]

4 de opperste wreker, zal het vergelden. Denk niet: Ik heb wel meer ge-
  zondigd en mij is geen kwaad wedervaren. Want de Heer is wel lank-
5 moedig, maar hij zal u niet ongestraft laten. En wees niet zoo zorgeloos,
  al is het, dat uwe zonde nog niet gestraft is, dat gij daarom immer voort
6 zoudt willen zondigen. Denk ook niet: God is zeer barmhartig, hij zal
7 mij niet straffen, hoeveel ik ook moge zondigen: — hij kan ras even
  toornig worden als hij genadig is, en zijn toorn over de goddeloozen
  heeft geen einde.
8       Daarom stel niet uit u tot den Heer te bekeeren en verschuif het niet
9 van den éénen dag tot den anderen; want zijn toorn komt schielijk en
  hij zal het straffen en u verderven.
10       Verlaat u niet op onrechtvaardig goed; want het helpt u niet, als de
  aanvechtingen zullen komen.
11       Laat u niet door allerlei wind drijven en volg niet ieder pad, gelijk
12 de ongestadige harten doen; maar wees standvastig in uw woord en
  blijf bij éénerlei rede.
13       a Wees gereed te hooren en antwoord hetgeen recht is; en overhaast a Jak. 1 : 19.
14 u niet. Verstaat gij de zaak, zoo onderricht uwen naaste; indien niet,
15 houd uwen mond toe. Want spreken brengt eer, maar spreken brengt
  ook schande; en des menschen eigen tong brengt hem ten val.
16       Wees geen oorblazer en spreek geen kwaad met uwe tong. 17 Een dief
  te zijn is schandelijk, maar een kwaadspreker is veel schandelijker.
18       Acht niets gering, hetzij klein of groot.